Помощ

Помощен център за Афилиейт (17)
11. Има ли лимит на парите, които мога да спечеля с програмата за препоръчване?
Не. Няма никакво ограничение за сумата, която можете да спечелите с прогтамата за препоръчване на приятели.