Помощ

Помощен център за Афилиейт (17)
5. Мога ли да получавам комисионната си по банков път?
Не. До момента всички афилиейт комисионни се поемат през PayPal.