Помощ

Помощен център за Афилиейт (17)
2. Има ли условия, на които трябва да отговарям, за да стана афилиейт?
Трябва да си поне на 18 години, за да се регистрираш за програмата. Няма други изисквания.